Category Archives: Barometers in Polish

Energetyka Wiatrowa Biuletyn Energetyki Odnawialnej 2016

303.5 TWh Szacowana produkcja energii elektrycznej z farm wiatrowych w UE w 2015 r.
Spektakularny wzrost chińskiego rynku energii wiatrowej, kiedy zainstalowano co najmniej 30,5 GW, a globalny poziom instalacyjny wzrósł do 62,7 GW w 2015 r. – o 22 % więcej niż w 2014 roku! Rynki amerykańskie i niemieckie również bardzo dobrze dały sobie radę, ten pierwszy z powodu ulgi podatkowej, a drugi, ponieważ wiele z jego morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym zostało przyłączonych do sieci. Globalne moce turbin wiatrowych wzrosły o 17% i wynoszą obecnie 432,6 GW.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej – energetyka wiatrowa 2015

EurObservER-Photovoltaic-Barometer-201510,1% Wzrost mocy zainstalowanych w UE w 2014 roku.

W 2014 roku globalny rynek energii wiatrowej powrócił na ścieżkę wzrostu po wcześniejszym okresie spowolnienia w 2013 roku. Ponad 52 GW mocy zostało zainstalowanych na całym świecie, nieco więcej niż w 2013 roku (37 GW). Dynamika wzrostu wyniosła 41,4% w 2014 roku osiągając w sumie 371 GW mocy zainstalowanej na świecie.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej fotovoltaika 2015

86 674 MWp moc zainstalowana w Unii Europejskiej w 2014 roku
Światowy rynek fotowoltaiczny po raz kolejny wzrósł w latach 2013-2014 z 37,6 GW do niemal 40 GW, w odróżnieniu od rynku Unii Europejskiej, który zanotował dalszy, silny spadek. Szacunki konsorcjum EurObserv’ER pozycjonują go na ok, 6,9 GWp w 2014 roku, co oznacza spadek o 32,3% w stosunku do roku 2013, podczas gdy trzy lata wcześniej, w 2011 roku, oscylował wokół progu 22 GWp.

Ściągnij

Technologia skoncentrowanej energii słonecznej csp i kolektory słoneczne biuletyn energii odnawialnej 2015

EurObservER-Solar-Thermal-and-CSP-Barometer-2015_mini2 311,5 skoncentrowana energia słoneczna na koniec 2014 r. w Unii Europejskiej
Zainstalowana moc na europejskim rynku skoncentrowanej energii słonecznej pozostała stabilna w 2014 roku i prawdopodobnie zanotuje nieznaczny wzrost w 2015 roku. Prace budowlane przy kilku nowych obiektach we Włoszech, które mają być uruchomione w 2016 i 2017 roku, mogą rozpocząć się w drugiej połowie roku.
Europejski rynek kolektorów słonecznych do produkcji ciepła, ciepłej wody i ogrzewania nie znalazł sposobu na powrót do trendów wzrostowych. Według konsorcjum EurObserv’ER rynek zanotował spadek o kolejne 3,7% w porównaniu z poziomem z 2013 r., który jest szóstym rokiem spadku z rzędu.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej biopaliwa transportowe 2015

Biofuel-barometer-2015-cover+ 6.1% spadek zużycia biopaliw w transporcie w Unii Europejskiej w latach 2013 i 2014 (wyrażonae jako wartość energetyczna)

Zużycie biopaliw w europejskim transporcie wzrosło o 6,1%, po roku niepewności i spadku w stosunku do 2013 roku, do 14 mln toe (Mtoe) według pierwszych szacunków konsorcjum EurObserv’ER. Jednak jest to wciąż poniżej poziomu z 2012 roku, gdy 14,5 Mtoe biopaliw zostało wprowadzone na rynek. Zużycie biopaliw, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju europejskiej dyrektywy energii odnawialnej wzrosło do 12,5 Mtoe, najwyższego do tej pory poziomu.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej – pompy ciepła 2015

Heat-pumps-barometer-2015-cover10% wzrost sprzedaży powietrznych pomp ciepła powietrze/powietrze w UE pomiędzy 2013 a 2014 r.
Rynek pomp ciepła rozwija się wśród technologii grzewczych wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych od ok 2005 roku. Poszczególne tendencje na rynku w państwach UE charakte ryzują różne technologie oraz potrzeby ogrzewnictwa i chłodnictwa. Ponad 1,7 mln systemów zostało sprzedanych w Unii Europejskiej w roku 2014. Zgodnie z EurObserv’ER, kilka czynników rynkowych było odpowiedzialnych za sprzedaż spadając nieznacznie poniżej poziomu z 2013 r. do niespełna 2 mlns ztuk.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej – biomasy stałej 2015

EurObservER-Soid-biomass-Barometer-2015_mini+ 4.5% wzrost energii elektrycznej z biomasy stałej w UE w latach 2013 i 2014
Eksperci projektu „Europejskie Analizy i Spostrzeżenia Dotyczące Monitoringu” (EURO4M) zauważyli, że rok 2014 był niezwykle gorący na kontynencie europejskim, z rekordowymi temperaturami, po 2013 roku, którego zima była również wyjątkowo łagodna, a przed 2015 r., który był także bardzo ciepły. Sytuacja ta doprowadziła do spadku zużycia biomasy stałej w ogrzewnictwie w całej Unii Europejskiej. W 2014 roku produkcja energii elektrycznej wzrosła o 4,5% w stosunku do poziomu z 2013 roku (84,8 TWh), a kaprysy klimatu mają mniejszy wpływ na popyt i została również zmieniona przez ekspansję kogeneracji biomasy i konwersję nowych elektrowni węglowych.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej – energetyka wiatrowa 2014

baro-jde14_po+10.2% Wzrost mocy zainstalowanych w UE w 2013r
W 2013 roku moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na świecie osiagnęła 318,6 GW. Mimo, że rynek nowo zainstalowanych mocy zwiększył się o 12% osiągając 35,5 GW, to w porównaniu z rokiem 2012 odnotowano spadek dynamiki przyrostu nowych mocy zainstalowanych. Znaczący wpływ na globalne spowolnienie tempa wzrostu nowych inwestycji, miało zahamowanie na rynku amerykańskim spowodowane opóźnionym rozszerzeniem federalnego systemu wsparcia. Również rynek europejski odnotował spadek tempa wzrostu wynikający z niepewności inwestorów odnośnie nowych przepisów w poszczególnych krajach członkowskich. Poza Stanami Zjednoczonymi i Europą, światowy rynek wzrastał, napędzany przez chiński i kanadyjski sektor energetyki wiatrowej.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej – fotowoltaika 2014

jdp11_po 78 798 MWp w Unii Europejskiej w 2013
W roku 2013 światowy rynek fotowoltaiki charakteryzował się silnym ożywieniem. Wstępnie szacuje się roczny przyrost mocy zainstalowanej na poziomie 37 GWp, w porównaniu do 30 GWp w 2012 i 2011 roku. Wyniki sektora fotowoltaicznego wpłynęły pozytywnie również na bilanse zielonej energii uwzględniające wszystkie odnawialne źródła energii. Całkowite moce zainstalowane PV na świecie osiągnęły pod koniec roku sumaryczną moc 137 GWp, z rocznym przyrostem rzędu 35%. W kontekście rynku światowego, dynamicznie rozwijające się rynki PV w Chinach, Japonii i Stanach Zjednoczonych wyraźnie kontrastują z kurczącym się rynkiem Unii Europejskiej.

Ściągnij

Technologia skoncentrowanej energii słonecznej csp i kolektory słoneczne biuletyn energii odnawialnej 2014

baro221_po2 311,5 MWe Moc zainstalowana elektrowni typu CSP w UE pod koniec 2013 roku
Europejski rynek energetyki słonecznej w zakresie produkcji ciepła, ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń nieustannie kurczy się. Konsorcjum EurObserv’ER donosi, że roczne przyrosty mocy zainstalowanej w Unii Europejskiej już piąty rok z rzędu wykazują tendencję spadkową. Obecny spadek tempa przyrostu nowych instalacji wynosi 10,5% w latach 2012-2013. W 2013 r. zostało zainstalowanych zaledwie ponad 3 milionów m2 kolektorów słonecznych. Europejski rynek technologii CSP oczekuje od roku na zakończenie budowy 350 MW mocy w elektrowniach CSP w Hiszpanii, rozpoczętych w 2013 roku. Zainteresowanie przeniosło się do Włoch, gdzie oczekuje sie reaktywacji europejskiego rynku inwestycji dla tej technologii.

Ściągnij

Biuletyn energii wodnawialnej biopaliwa transportowe 2014

baro222_po6,8% spadek zużycia biopaliw w transporcie w Unii Europejskiej w latach 2012-2013
Zużycie biopaliw w transporcie w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej spadło w ciągu kilku ostatnich lat. Według danych konsorcjum EurObserv’ER zmniejszyło się o około 1 mln toe w stosunku do zużycia w roku 2012 (co stanowi 6,8%) i wyniosło 13,6 mln toe. Niemniej jednak, wykorzystanie biopaliw objętych certyfikacją, czyli kwalifikujących się do realizacji celów unijnych, wzrosło nieznacznie o 1,1% do poziomu 11,8 Mtoe.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej energia ze spalania odpadów 2014

baro224dechets_po+ 0,7 % Dynamika produkcji energii pierwotnej z biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych przekształcanych termicznie w 2013 roku
Wstępne dane zebrane przez konsorcjum EurObserv’ER wskazują, że produkcja odnawialnej energii pierwotnej wytworzonej w spalarniach odpadów komunalnych w krajach Unii Europejskiej, wzrosła w 2013 roku zaledwie o 0,7% do poziomu 8,7 miliona toe. Natomiast zwiększyła się znacząco sprzedaż ciepła sieciowego wytworzonego w spalarniach, co odzwierciedla lepszy stopień wykorzystania energii pierwotnej.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej biogaz 2014

baro225biogas_po10,2% Wzrost energii pierwotnej z biogazu w 2013 roku
Sektor biogazu w 2013 roku rozwijał się stabilnie w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi konsorcjum EurObserv’ER, około 13,4 milionów ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe) energii pierwotnej z biogazu zostało wyprodukowanych w 2013 roku, czyli o 1,2 Mtoe więcej, niż w 2012, co oznacza wzrost o 10,2%. Tempo wzrostu sektora biogazu było jednak wolniejsze niż w 2012 roku (16,9% rok wcześniej, tj. wzrost o 1,8 Mtoe). Przewiduje się, że w 2014 roku sektor dalej będzie spowalniał w wielu krajach, w których ograniczone zostanie wykorzystanie upraw energetycznych.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej – biomasy stałej 2014

baro225_biomasse+ 6,1 % Wzrost produkcji energii pierwotnej z biomasy stałej w Unii Europejskiej w latach 2012-2013
Zużycie biomasy stałej w Unii Europejskiej w 2013 roku po raz kolejny wzrosło, tym razem o 2,9 Mtoe osiągając poziom 91,5 Mtoe. Jednak tempo to nie było jednolite w krajach członkowskich: wzrost zapotrzebowania na energię z biomasy stałej odnotowano w szczególności we Francji i Wielkiej Brytanii, a także w mniejszym stopniu w Hiszpanii i we Włoszech … natomiast w Szwecji i w Polsce zapotrzebowanie spadło.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej – pompy ciepła 2013

baro218_po7.9% spadek sprzedaży na europejskim rynku pomp ciepła pomiędzy 2011 i 2012 rokiem
Europejski rynek pomp ciepła przeszedł kilkuię wzlotów serię i upadków od 2008 roku, po kilku latach bardzo dynamicznego wzrostu.Fluktuacje rocznej sprzedaży miały miejsce zarówno na obszarze całej Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Spadek popytu na pompy ciepła był wynikiem spowolnienia gospodarczego, niepewności odnośnie mechanizmów finansowania oraz załamania się koniunktury w budownictwie. Od 2012 roku obserwowany jest dalszy trend spadkowy z powodu coraz bardziej ograniczonych możliwości dalszego wzrostu na kluczowych rynkach. Ocena rynku powietrznych i gruntowych pomp ciepła dla domowego ogrzewnictwa i chłodnictwa, dokonana przez konsorcjum EurObserv’ER, wskazuje na spadek rocznej sprzedaży w Unii Europejskiej (UE) o 7,9%, z 1,79 miliona sztuk w 2011 do 1,65 miliona sztuk w 2012 roku.

Ściągnij

Biuletyn energii odnawialnej – biomasy stałej 2013

EurObservER-Solid-Biomass-Barometer-20135,4% Wzrost produkcji energii pierwotnej z biomasy stałej w Unii Europejskiej w okresie 2011- 2012.
W latach 2011-2012 produkcja energii pierwotnej z biomasy stałej powróciła na ścieżkę wzrostu rzędu 5,4%: osiągając poziom produkcji 82,3 miliona ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe), czyli o 4,2 Mtoe więcej w porównaniu do roku ubiegłego. W 2011 r. wyjątkowo łagodna zima przyczyniła się do znacznego zmniejszenia ilości wykorzystanej biomasy, co zahamowało niezakłócony od 1999 roku rozwój tego rynku. Rok 2012 przyniósł poprawę koniunktury we wszystkich sektorach wykorzystujących energię pochodzącą z biomasy stałej. Sprzedaż ciepła do sieci wzrosła o 12% do poziomu 7,9 Mtoe w 2012 roku, podczas gdy produkcja energii elektrycznej z biomasy, pobudzana przez modernizację elektrowni węglowych, wzrosła o 7,8% do poziomu produkcji 79,5 TWh.

Ściągnij