Biuletyn energii wodnawialnej biopaliwa transportowe 2014

baro222_po6,8% spadek zużycia biopaliw w transporcie w Unii Europejskiej w latach 2012-2013
Zużycie biopaliw w transporcie w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej spadło w ciągu kilku ostatnich lat. Według danych konsorcjum EurObserv’ER zmniejszyło się o około 1 mln toe w stosunku do zużycia w roku 2012 (co stanowi 6,8%) i wyniosło 13,6 mln toe. Niemniej jednak, wykorzystanie biopaliw objętych certyfikacją, czyli kwalifikujących się do realizacji celów unijnych, wzrosło nieznacznie o 1,1% do poziomu 11,8 Mtoe.

Ściągnij