Biuletyn energii odnawialnej fotovoltaika 2015

86 674 MWp moc zainstalowana w Unii Europejskiej w 2014 roku
Światowy rynek fotowoltaiczny po raz kolejny wzrósł w latach 2013-2014 z 37,6 GW do niemal 40 GW, w odróżnieniu od rynku Unii Europejskiej, który zanotował dalszy, silny spadek. Szacunki konsorcjum EurObserv’ER pozycjonują go na ok, 6,9 GWp w 2014 roku, co oznacza spadek o 32,3% w stosunku do roku 2013, podczas gdy trzy lata wcześniej, w 2011 roku, oscylował wokół progu 22 GWp.

Ściągnij