Biuletyn energii odnawialnej biogaz 2014

baro225biogas_po10,2% Wzrost energii pierwotnej z biogazu w 2013 roku
Sektor biogazu w 2013 roku rozwijał się stabilnie w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi konsorcjum EurObserv’ER, około 13,4 milionów ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe) energii pierwotnej z biogazu zostało wyprodukowanych w 2013 roku, czyli o 1,2 Mtoe więcej, niż w 2012, co oznacza wzrost o 10,2%. Tempo wzrostu sektora biogazu było jednak wolniejsze niż w 2012 roku (16,9% rok wcześniej, tj. wzrost o 1,8 Mtoe). Przewiduje się, że w 2014 roku sektor dalej będzie spowalniał w wielu krajach, w których ograniczone zostanie wykorzystanie upraw energetycznych.

Ściągnij