Biuletyn energii odnawialnej – biomasy stałej 2014

baro225_biomasse+ 6,1 % Wzrost produkcji energii pierwotnej z biomasy stałej w Unii Europejskiej w latach 2012-2013
Zużycie biomasy stałej w Unii Europejskiej w 2013 roku po raz kolejny wzrosło, tym razem o 2,9 Mtoe osiągając poziom 91,5 Mtoe. Jednak tempo to nie było jednolite w krajach członkowskich: wzrost zapotrzebowania na energię z biomasy stałej odnotowano w szczególności we Francji i Wielkiej Brytanii, a także w mniejszym stopniu w Hiszpanii i we Włoszech … natomiast w Szwecji i w Polsce zapotrzebowanie spadło.

Ściągnij