Biuletyn energii odnawialnej – biomasy stałej 2013

EurObservER-Solid-Biomass-Barometer-20135,4% Wzrost produkcji energii pierwotnej z biomasy stałej w Unii Europejskiej w okresie 2011- 2012.
W latach 2011-2012 produkcja energii pierwotnej z biomasy stałej powróciła na ścieżkę wzrostu rzędu 5,4%: osiągając poziom produkcji 82,3 miliona ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe), czyli o 4,2 Mtoe więcej w porównaniu do roku ubiegłego. W 2011 r. wyjątkowo łagodna zima przyczyniła się do znacznego zmniejszenia ilości wykorzystanej biomasy, co zahamowało niezakłócony od 1999 roku rozwój tego rynku. Rok 2012 przyniósł poprawę koniunktury we wszystkich sektorach wykorzystujących energię pochodzącą z biomasy stałej. Sprzedaż ciepła do sieci wzrosła o 12% do poziomu 7,9 Mtoe w 2012 roku, podczas gdy produkcja energii elektrycznej z biomasy, pobudzana przez modernizację elektrowni węglowych, wzrosła o 7,8% do poziomu produkcji 79,5 TWh.

Ściągnij