Biuletyn energii odnawialnej – pompy ciepła 2015

Heat-pumps-barometer-2015-cover10% wzrost sprzedaży powietrznych pomp ciepła powietrze/powietrze w UE pomiędzy 2013 a 2014 r.
Rynek pomp ciepła rozwija się wśród technologii grzewczych wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych od ok 2005 roku. Poszczególne tendencje na rynku w państwach UE charakte ryzują różne technologie oraz potrzeby ogrzewnictwa i chłodnictwa. Ponad 1,7 mln systemów zostało sprzedanych w Unii Europejskiej w roku 2014. Zgodnie z EurObserv’ER, kilka czynników rynkowych było odpowiedzialnych za sprzedaż spadając nieznacznie poniżej poziomu z 2013 r. do niespełna 2 mlns ztuk.

Ściągnij