Biuletyn energii odnawialnej energia ze spalania odpadów 2014

baro224dechets_po+ 0,7 % Dynamika produkcji energii pierwotnej z biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych przekształcanych termicznie w 2013 roku
Wstępne dane zebrane przez konsorcjum EurObserv’ER wskazują, że produkcja odnawialnej energii pierwotnej wytworzonej w spalarniach odpadów komunalnych w krajach Unii Europejskiej, wzrosła w 2013 roku zaledwie o 0,7% do poziomu 8,7 miliona toe. Natomiast zwiększyła się znacząco sprzedaż ciepła sieciowego wytworzonego w spalarniach, co odzwierciedla lepszy stopień wykorzystania energii pierwotnej.

Ściągnij