Category Archives: Barometers in Romanian

Barometrul energei eoliene 2014

baro-jde14_ro10.2% Creşterea parcului eolian al UE în 2013
Capacitatea la nivel mondial a energiei eoliene a crescut cu 12,4 % în 2013 atingând 318,6 GW (283,4 GW la sfârşitul anului 2012). Piața globală este totuşi în regres evident, pierzând 10 GW în 2013 pentru a ajunge la 35,6 GW. Scăderea pieței mondiale poate fi atribuită în mare parte prăbuşirii pieței din Statele Unite în urma unei reînnoiri extrem de tardive a sistemului federal de bonificații. Piața europeană a intrat de asemenea în declin din cauza unei lipse de încredere a investitorilor față de noile politici promovate în regiune. În afara Statelor Unite şi a Europei, piața mondială a continuat să crească, impulsionată de creşterile înregistrate în China şi Canada.

Descărcaţi

Barometrul energiei fotovoltaice 2014

jdp11_ro78 798 MWp în UE la finele lui 2013
Piaţa mondială a energiei solare fotovoltaice s-a relansat puternic în 2013. Conform primelor estimări, aceasta ar fi depăşit 37 GWp în 2013, faţă de aproximativ 30 GWp în 2012 şi 2011. Sectorul energetic fotovoltaic devine aşadar primul domeniu energetic regenerabil din punct de vedere al puterii anuale instalate. Aceasta a ajuns deja la 137 GWp la sfârşitul anului 2013 la nivel mondial, ceea ce reprezintă o creştere de 35 % faţă de anul precedent. Se observă un contrast puternic între creşterea puternică a pieţelor din China, Japonia şi Statele Unite şi scăderea sensibilă a pieţei Uniunii Europene.

Descărcaţi

Barometrele solar termic şi solar termodinamic 2014

baro221_ro2 311,5 MWe Puterea electrică a centralelor solare termodinamice ale UE la sfârşitul anului 2013
Piaţa europeană a centralelor solare termodinamice se pregăteşte să se confrunte cu un an «alb» în 2014, după construcţia ultimilor 350 MW care s-a încheiat în Spania în 2013. Privirile se întorc acum spre Italia, care alimentează speranţele unei relansări a sectorului în următorii doi ani. De cealaltă parte, piaţa europeană a energiei solare termice dedicată producţiei de căldură, apă caldă şi încălzire, îşi continuă declinul. Conform EurObserv’ER, aceasta se află în scădere pentru al cincilea an consecutiv, afişând de această dată o reducere cu 13,2 % faţă de anul 2012, respectiv o suprafaţă instalată cu puţin peste 3 milioane de metri pătraţi în 2013.

Descărcaţi

Barometru biocarburanţi 2014

baro222_ro-6,8 % scăderea consumului de biocarburanţi în transporturile din Uniunea Europeană între 2012 şi 2013
După o încetinire a creşterii în ultimii ani, consumul de biocarburanţi dedicaţi transporturilor în Uniunea Europeană (UE 28) a sfârşit prin a înregistra un regres în 2013. Conform EurObserv’ER, scăderea ar fi de ordinul a 1 milion tep faţă de 2012, respectiv un nivel de consum de 13,6 milioane tep în 2013 (- 6,8 %). În schimb, consumul de biocarburanţi confirmat ca durabil şi care poate fi aşadar luat în considerare în obiectivele europene a crescut uşor cu 1,1 %, stabilizându-se la 11,8 Mtep.

Descărcaţi

Barometru privind biocombustibilii 2013

EurObservER-Biofuels-Barometer-2013+ 2,9 % este procentul de creştere al consumului de biocombustibili în domeniul transporturilor în UE între 2011 şi 2012
în ciuda unui context politic nesigur, creşterea consumului de biocombustibilii s-a menţinut în Uniunea Europeană pentru a atinge, în 2012, aproximativ 14,4 milioane tep (tone echivalent petrol), ceea ce înseamnă 0,4 milioane tep mai mult în raport cu 2011. Cu toate acestea, tendinţa anilor anteriori se confirmă cu un nivel de creştere din ce în ce mai slab care s-a stabilizat la 2,9 % între 2011 şi 2012.

Descărcaţi

Barometru Privind pompele termice 2013

baro218_ro7.9% Procent de scădere a pieţei pompelor termice în Uniunea Europeană între 2011 şi 2012
După mai mulţi ani de creştere fulminantă până în 2008, cererea de pompe termice (PAC) pe piaţa europeană este în cădere liberă. Aceste variaţii se observă la nivel de vânzări anuale înregistrate la nivel european, dar şi la nivel de ţară. Încetinirea economică, incertitudinile financiare şi nivelul scăzut de construcţii de noi locuinţe au avut un impact negativ asupra vânzărilor. 2012, mai dificil pe anumite pieţe cheie, indică o tendinţă de scădere a cererii. Potrivit EurObserv’ER, piaţa pompelor aerotermice şi geotermice pentru încălzire şi răcire a locuinţelor a scăzut de la 1,79 milioane de unităţi vândute în 2011 la 1,6 milioane de unităţi vândute în 2012, ceea ce înseamnă o scădere de 7,9%.

Descărcaţi

Barometru privind biomasa solidă 2013

EurObservER-Solid-Biomass-Barometer-2013+ 5,4 % Creşterea producţiei de energie primară din biomasă solidă în UE între 2011 şi 2012.
Producţia de energie primară obţinută din biomasă solidă îşi reia creşterea. Conform EurObserv’ER, aceasta este de ordinul a 5,4 % între 2011 şi 2012, respectiv o producţie de 82,3 milioane de tone echivalente de petrol. Este cu 4,2 Mtep mai bine decât în 2011, când o iarnă excepţional de uşoară punea capăt unei creşteri neîntrerupte a filierei din anul 1999 încoace. Toate sectoarele de aplicare a energiei de biomasă solidă au profitat de această creştere. Vânzarea de căldură în reţele creşte de la 12,9 % la 7,9 Mtep în 2012, iar producţia de electricitate, propulsată de conversia centralelor pe cărbune, câştigă 7,8 % la 79,5 TWh.

Descărcaţi