Biuletyn energii odnawialnej – biomasy stałej 2015

EurObservER-Soid-biomass-Barometer-2015_mini+ 4.5% wzrost energii elektrycznej z biomasy stałej w UE w latach 2013 i 2014
Eksperci projektu „Europejskie Analizy i Spostrzeżenia Dotyczące Monitoringu” (EURO4M) zauważyli, że rok 2014 był niezwykle gorący na kontynencie europejskim, z rekordowymi temperaturami, po 2013 roku, którego zima była również wyjątkowo łagodna, a przed 2015 r., który był także bardzo ciepły. Sytuacja ta doprowadziła do spadku zużycia biomasy stałej w ogrzewnictwie w całej Unii Europejskiej. W 2014 roku produkcja energii elektrycznej wzrosła o 4,5% w stosunku do poziomu z 2013 roku (84,8 TWh), a kaprysy klimatu mają mniejszy wpływ na popyt i została również zmieniona przez ekspansję kogeneracji biomasy i konwersję nowych elektrowni węglowych.

Ściągnij