Biuletyn energii odnawialnej – fotowoltaika 2014

jdp11_po 78 798 MWp w Unii Europejskiej w 2013
W roku 2013 światowy rynek fotowoltaiki charakteryzował się silnym ożywieniem. Wstępnie szacuje się roczny przyrost mocy zainstalowanej na poziomie 37 GWp, w porównaniu do 30 GWp w 2012 i 2011 roku. Wyniki sektora fotowoltaicznego wpłynęły pozytywnie również na bilanse zielonej energii uwzględniające wszystkie odnawialne źródła energii. Całkowite moce zainstalowane PV na świecie osiągnęły pod koniec roku sumaryczną moc 137 GWp, z rocznym przyrostem rzędu 35%. W kontekście rynku światowego, dynamicznie rozwijające się rynki PV w Chinach, Japonii i Stanach Zjednoczonych wyraźnie kontrastują z kurczącym się rynkiem Unii Europejskiej.

Ściągnij