Biuletyn energii odnawialnej biopaliwa transportowe 2015

Biofuel-barometer-2015-cover+ 6.1% spadek zużycia biopaliw w transporcie w Unii Europejskiej w latach 2013 i 2014 (wyrażonae jako wartość energetyczna)

Zużycie biopaliw w europejskim transporcie wzrosło o 6,1%, po roku niepewności i spadku w stosunku do 2013 roku, do 14 mln toe (Mtoe) według pierwszych szacunków konsorcjum EurObserv’ER. Jednak jest to wciąż poniżej poziomu z 2012 roku, gdy 14,5 Mtoe biopaliw zostało wprowadzone na rynek. Zużycie biopaliw, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju europejskiej dyrektywy energii odnawialnej wzrosło do 12,5 Mtoe, najwyższego do tej pory poziomu.

Ściągnij