Biuletyn energii odnawialnej – pompy ciepła 2013

baro218_po7.9% spadek sprzedaży na europejskim rynku pomp ciepła pomiędzy 2011 i 2012 rokiem
Europejski rynek pomp ciepła przeszedł kilkuię wzlotów serię i upadków od 2008 roku, po kilku latach bardzo dynamicznego wzrostu.Fluktuacje rocznej sprzedaży miały miejsce zarówno na obszarze całej Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Spadek popytu na pompy ciepła był wynikiem spowolnienia gospodarczego, niepewności odnośnie mechanizmów finansowania oraz załamania się koniunktury w budownictwie. Od 2012 roku obserwowany jest dalszy trend spadkowy z powodu coraz bardziej ograniczonych możliwości dalszego wzrostu na kluczowych rynkach. Ocena rynku powietrznych i gruntowych pomp ciepła dla domowego ogrzewnictwa i chłodnictwa, dokonana przez konsorcjum EurObserv’ER, wskazuje na spadek rocznej sprzedaży w Unii Europejskiej (UE) o 7,9%, z 1,79 miliona sztuk w 2011 do 1,65 miliona sztuk w 2012 roku.

Ściągnij