Barometr biopaliwowy 2013

baro216-150x127+ 2,9% wzrost zużycia biopaliw transportowych w UE
W 2012 roku wzrost wykorzystania biopaliw w Unii Europejskiej utrzymal siê na stalym poziomie, osi¹gaj¹c prawie 14,4* milionów toe (Mtoe), tj. z przyrostem 0,4 milionów toe rocznie. W latach 2011-2012 odnotowano trend wzrostowy na poziomie 2,9%/r.

Ściągnij