Category Archives: Barometers in Croatian

Energija Vjetra Barometar 2015

baro-jde16_FR10,1 % rast instaliranih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz energije vjetra u EU u 2014. godini
Nakon usporavanja u 2013. godini, globalno je tržište energije vjetra u 2014. godini dosegnulo novi rekord. Tijekom 2014. godine je diljem svijeta instalirano više od 52 GW novih kapaciteta što predstavlja skok za 41,4% u usporedbi s 2013. godinom tijekom koje je bilo instalirano nešto manje od 37 GW. Kumulativno gledano su kapacitete u vjetroelektranama instaliranim diljem svijeta tijekom 2014. godine preskočile razinu od 371 GW.

Preuzimanje

Barometar Fotonapona 2015

EurObservER-Photovoltaic-Barometer-201586 674 MWp u Europskoj Uniji krajem 2014. godine
Globalno tržište fotonapona nastavilo se širiti tijekom 2013. i 2014. godine, povećavši se s 37,6 GW na gotovo 40 GW, za razliku od tržišta Europske Unije koje je dodatno potonulo. Procjena EurObserv’ER a za europsko tržište fotonapona je oko 6,9 GWp u 2014. godini što je pad od 32,3% u usporedbi s 2013. godinu, a tri godine ranije, 2011. godine vrtilo se oko 22 GWp.

Preuzimanje

Barometar Koncentrirane Solarne i Solarne Toplinske energije 2015

EurObservER-Solar-Thermal-and-CSP-Barometer-2015_mini2 311,5 MWe koncentrirana solarna energija u Europskoj Uniji krajem 2014. g.

Europski kapacitet koncentrirane solarne energije ostao je stabilan 2014. g. i u 2015. g. će vjerojatno zabilježiti neznatan rast. Građevinski radovi na nekoliko novih postrojenja u Italiji za koje se planira puštanje u pogon 2016. i 2017. g. mogli bi započeti u drugoj polovici godine. Europsko solarno toplinsko tržište za proizvodnju topline, tople vode u domaćinstvima i grijanje još nije našlo recept za oporavak. Prema podacima EurObserv’ER -a, tržište se smanjilo za dodatnih 3,7% od razine u 2013. g., što je šesti uzastopni pad.

Preuzimanje

Barometar Biogoriva 2015

Biofuel-barometer-2015-cover+ 6,1 % porast u potrošnji biogoriva za potrebe prijevoza u Europskoj Uniji između 2013. i 2014. g.
Potrošnja biogoriva za prijevoz porasla je nakon godine nesigurnosti i pada, tako što je porasla za 6,1% tijekom 2013. g. na 14 milijuna tona (Mtoe) prema prvim procjenama EurObserv’ER -a. Međutim, još uvijek je ispod razine iz 2012. g. kad je bilo uključeno 14,5 Mtoe biogoriva. Potrošnja biogoriva koje zadovoljava kriterije održivosti Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora popela se na 12,5%, na najvišu razinu ikad postignutu.

Preuzimanje

Toplinske Pumpe Barometar 2015

Heat-pumps-barometer-2015-cover10% povećanje tržišta zračnih pumpi zrak/zrak u EU između 2013. i 2014. g.
Od polovice prošlog deset l jeć a topl inske pumpe (HP) bi lježe stalan rast na ljestvici zastupljenosti među tehnologijama proizvodnje toplote iz obnovljivih izvora energije. Tržišne trendove pojedinih država članica EU dirigira njihova potreba za grijanjem i hlađenjem te tehnologije koje su im najdostupnije. Više od 1 ,7 mi l ijuna sustava toplinskih pumpi je prodano u Europskoj Uniji 2014. g. Prema podacima EurObserv’ER-a, nekol iko je tržišnih faktora odgovorno za pad prodaje na razinu koja je nešto ispod vrijednosti iz 2013. g.(prodano skoro 2 milijuna sustava).

Preuzimanje

Bioplina Barometar 2014

BaroBiogaz2014+10.2% Porast proizvodnje primarne energije iz bioplina u 2013. godini.
Sve veće korištenje energije iz bioplina nastavilo se diljem Europske Unije. Prema EurObserv’ER-u, oko 13,4 Mtoe primarne energije iz bioplina proizvedeno je tijekom 2013. g, što je 1,2 Mtoe vise nego 2012. g. i predstavlja rast od 10.2 %. Međutim, sektor bioplina sporije se razvijao nego 2012. g. (16,9% između 2011. i 2012., s dodatnih 1,8 Mtoe) te se očekuje da će izgubiti na zamahu i u 2014. g. u određenom broju država u kojima se mijenja politika kontrole ekspanzije sektora koja će ograničiti buduće korištenje usjeva koji se koriste za dobivanje biogoriva.

Preuzimanje

Barometar krute biomase 2014

baro225_biomasse+ 6.1% Rast proizvodnje primarne energije iz krute biomase u EU između 2012. i 2013. g.
Potrošnja krute biomase u Europskoj Uniji ponovno se povećala u 2013. g., ovaj puta za 2,9 Mtoe na 91,5 Mtoe. Međutim, to svejedno nije bio sveopći trend u EU nego posljedica velikog rasta potrebe za biomasom u Francuskoj i VB, te u manjoj mjeri u Španjolskoj i Italiji… Za razliku od tih velikih potrošača energije dobivene iz drva, neke zemlje, kao što su Švedska i Poljska, su potrošnju biomase smanjili.

Preuzimanje