Barometru privind biomasa solidă 2013

EurObservER-Solid-Biomass-Barometer-2013+ 5,4 % Creşterea producţiei de energie primară din biomasă solidă în UE între 2011 şi 2012.
Producţia de energie primară obţinută din biomasă solidă îşi reia creşterea. Conform EurObserv’ER, aceasta este de ordinul a 5,4 % între 2011 şi 2012, respectiv o producţie de 82,3 milioane de tone echivalente de petrol. Este cu 4,2 Mtep mai bine decât în 2011, când o iarnă excepţional de uşoară punea capăt unei creşteri neîntrerupte a filierei din anul 1999 încoace. Toate sectoarele de aplicare a energiei de biomasă solidă au profitat de această creştere. Vânzarea de căldură în reţele creşte de la 12,9 % la 7,9 Mtep în 2012, iar producţia de electricitate, propulsată de conversia centralelor pe cărbune, câştigă 7,8 % la 79,5 TWh.

Descărcaţi