Barometar krute biomase 2014

baro225_biomasse+ 6.1% Rast proizvodnje primarne energije iz krute biomase u EU između 2012. i 2013. g.
Potrošnja krute biomase u Europskoj Uniji ponovno se povećala u 2013. g., ovaj puta za 2,9 Mtoe na 91,5 Mtoe. Međutim, to svejedno nije bio sveopći trend u EU nego posljedica velikog rasta potrebe za biomasom u Francuskoj i VB, te u manjoj mjeri u Španjolskoj i Italiji… Za razliku od tih velikih potrošača energije dobivene iz drva, neke zemlje, kao što su Švedska i Poljska, su potrošnju biomase smanjili.

Preuzimanje