Energija Vjetra Barometar 2015

baro-jde16_FR10,1 % rast instaliranih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz energije vjetra u EU u 2014. godini
Nakon usporavanja u 2013. godini, globalno je tržište energije vjetra u 2014. godini dosegnulo novi rekord. Tijekom 2014. godine je diljem svijeta instalirano više od 52 GW novih kapaciteta što predstavlja skok za 41,4% u usporedbi s 2013. godinom tijekom koje je bilo instalirano nešto manje od 37 GW. Kumulativno gledano su kapacitete u vjetroelektranama instaliranim diljem svijeta tijekom 2014. godine preskočile razinu od 371 GW.

Preuzimanje