Toplinske Pumpe Barometar 2015

Heat-pumps-barometer-2015-cover10% povećanje tržišta zračnih pumpi zrak/zrak u EU između 2013. i 2014. g.
Od polovice prošlog deset l jeć a topl inske pumpe (HP) bi lježe stalan rast na ljestvici zastupljenosti među tehnologijama proizvodnje toplote iz obnovljivih izvora energije. Tržišne trendove pojedinih država članica EU dirigira njihova potreba za grijanjem i hlađenjem te tehnologije koje su im najdostupnije. Više od 1 ,7 mi l ijuna sustava toplinskih pumpi je prodano u Europskoj Uniji 2014. g. Prema podacima EurObserv’ER-a, nekol iko je tržišnih faktora odgovorno za pad prodaje na razinu koja je nešto ispod vrijednosti iz 2013. g.(prodano skoro 2 milijuna sustava).

Preuzimanje