Bioplina Barometar 2014

BaroBiogaz2014+10.2% Porast proizvodnje primarne energije iz bioplina u 2013. godini.
Sve veće korištenje energije iz bioplina nastavilo se diljem Europske Unije. Prema EurObserv’ER-u, oko 13,4 Mtoe primarne energije iz bioplina proizvedeno je tijekom 2013. g, što je 1,2 Mtoe vise nego 2012. g. i predstavlja rast od 10.2 %. Međutim, sektor bioplina sporije se razvijao nego 2012. g. (16,9% između 2011. i 2012., s dodatnih 1,8 Mtoe) te se očekuje da će izgubiti na zamahu i u 2014. g. u određenom broju država u kojima se mijenja politika kontrole ekspanzije sektora koja će ograničiti buduće korištenje usjeva koji se koriste za dobivanje biogoriva.

Preuzimanje